Vår hälsa påverkas mycket av olika saker. Självklart påverkas den mycket av hur vi lever och hur bra vi har möjlighet att ta hand om oss själva. Men även en del utomstående saker kan påverka. Väder och vind kan ha en påverkan, också hur våra mor- och farföräldrar levt kan ha effekt på vår hälsa.

536150-granddaughter-walking-with-grandmother

Vi har tidigare skrivit om att hälsan påverkas mycket av hur vädret och klimatet ser ut. Men det är inte den enda utomstående faktor som påverkar oss. Faktum är att något så otippat som din farmors kost, kan påverka hur du mår. En svensk-brittisk studie visar detta och det var i Överkalix i Norrbotten som forskarna gjorde upptäckten. Överkalix var isolerad under 1800-talet och människorna fick klara sig på självförsörjning. Mattillgången var därför kraftigt varierande och detta har verkat lämna spår.

Påverkan på X-kromosom

När forskarna undersökte detta jämförde de barnbarnen till de människor som levde då och såg att vissa av barnbarnen hade ökad risk för hjärtsjukdomar. Gemensamt för dessa personer var att de alla var kvinnor och hade en farmor som växt upp under den period då mattillgången var varierande. Nivån på svälten spelade inte så stor roll i det här avseendet, utan det handlade om de stora variationerna. Varför det endast var sondöttrarna som drabbades var för att dietförändringen har påverkat deras X-kromosom, den som ärvs från mor till barn. Egenskaper ärvs olika eftersom män bara har en X-kromosom och kvinnor har två. Man kan till exempel inte ärva en X-kromosom från sin pappa. Kromosomerna har bytt delar med varandra, i en så kallad överkorsning. Detta är samma fenomen som gör att vissa egenskaper hoppar över en generation.

Liknande studier har gjorts på män och deras farfäder. Dessa resultat visar en motsatt effekt. Har farfadern svält hade barnbarnen lägre risk för att få hjärt-kärlsjukdom och diabetes. Om farfadern hade goda mattillgångar fick barnbarnen större problem med hälsan. Läs mer.