Meditation handlar om att komma i kontakt med sitt inre, att genom stilla begrundan, lyssnande inåt och totalt fokus få insikt i vem man är. Det kan låta flummigt, men faktum är att utövare av meditation finner att det verkligen fungerar och ger dem det lugn i vardagen som vi så väl behöver. Ordet meditation kommer från det latinska ordet meditare, som betyder ”föras mot mitten”, ”mot centrum”, vilket ger en ganska bra bild av vad meditation handlar om. Den vanligaste typen av meditation sker sittande, avspänt och med slutna eller halvöppna ögon. Man fokuserar sin uppmärksamhet antingen på en inre föreställning, eller också på att inte ha någon inre föreställning alls. Grunden i meditation ligger i att behärska uppmärksamheten.  Det finns också en typ av objektinriktad meditation, vilken innebär att man koncentrerar uppmärksamheten på ett föremål för meditation, till exempel en bön, energi-centrat i kroppen eller en fantasi, som färger, former och/eller ljud.