Med över sju miljarder människor på jordklotet är det svårt att se att det fortfarande kan finnas sjukdomar och tillstånd som är ovanliga. Det finns dock. I vissa fall har sjukdomarna geografisk påverkan och ibland har de andra samband. Många är ärftliga och ligger länge latent hos människor, ända tills någon har otur och blir drabbad. Det finns alltså sjukdomar som de flesta aldrig hör talas om, men som människor bär på mitt ibland oss. Har du en är det viktigt att du får den hjälp du behöver, annars kan det påverka dig negativt både fysiskt och psykiskt.

Ofarlig och ovanlig sjukdom

Det är många av de ovanliga sjukdomarna som är ganska ofarliga och endast besvärliga för den som måste leva med det. Ett väldigt bra exempel på detta är Hyperhidros, eller uttalad svettning. Sjukdomen är mycket ovanlig och endast cirka 3 procent av befolkningar har det. Det yttrar sig genom överdriven svettning på olika ställen av kroppen, till exempel armhålor, händer eller fötter. Det är ingen sjukdom som är direkt farlig men som kan vara väldigt besvärlig för den drabbade. Det finns hjälp att få på till exempel Svettmottagningen. Där kan du få behandlingar som minskar svettningarna.

Det är svårt att veta vad som orsakar väldigt ovanliga sjukdomar.

Farlig och ovanlig sjukdom

Det finns ovanliga sjukdomar som också är väldigt farliga. De är ofta farliga på grund av att läkarna inte kan forska tillräckligt i dem. Det dykerupp fall här och där men det finns oftast inte tillräckligt många för att det ska gå att veta vad som orsakar sjukdomen och hur den kan stoppas.

Fyra av de ovanligaste farliga sjukdomarna är:

  1. Fields sjukdom. Det är ingen som riktigt vet vad den beror på.
  2. Hutchinson-Gilford Progeria syndrom. En av åtta miljoner blir drabbad och de flesta lever inte längre än till tretton års ålder. Det finns inget botemedel.
  3. Polio. Sjukdomen finns knappt längre men fall upptäcks fortfarande i vissa länder. Personen blir svag och till slut förlamad.
  4. Smittkoppor. Det har inte upptäckts något fall sedan 1970-talet. Det finns vaccin, men det används sällan eftersom sjukdomen är så ovanlig. Smittkoppor befaras endast i samband med bioattacker. Det var högaktuellt efter händelserna i New York 2001.